Fotoprezentace

• Učebny

• Školní akce

• Studentské akce

• Výlety

• Exkurze


 Fotogalerie
Jsme soukromá škola, která se zaměřuje jak na tradiční řemesla jako jsou kuchař, číšník, truhlář tak na současné době populární studium podnikání, managementu a marketingu. Studenti mohou volit mezi prezenční a dálkovou formou studia. Studenti naší školy mají možnost se účastnit praxí nejen v Čr, ale i v zahraničí, a získat tak mezinárodní certifikát (Europas). Studenti se pravidelně účastní velkého množství projektů. Škola byla založena v roce 1997, v Mladé Boleslavi. Kdy odborné učebny byli provozovány v Dlouhé Lhotě.

Od roku 2010 se výuka centralizovala do  Mladé Boleslavi kde se nacházejí jak klasické tak i odborné učebny. Škola disponuje počítačovými učebnami, učebnami s interaktivními tabulemi a kuchyní pro odbornou praxi. Také pravidelně nabízíme mnoho doplňkových aktivit například exkurze, návštěvy muzeí, divadel a galerií. Pravidelně také pořádáme lyžařské a turistické kurzy. V případě zájmu jsou k dispozici i zájmové kroužky.


Řada studentů úspěšně pokračuje ve studiu na vysokých školách.  Zájemci o studiu mají možnost kdykoliv přijít a prostředí důvěrně poznat.